A Biblia a depresszióról -- depresszió – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
A Biblia a depresszióról -- depresszió

Hi!

Érdekes problémával fordulok hozzátok, mert én nem tudom mitõl van.
Atta gondolok, hogy a stresszt vhogy így vezetem le...
Tehát:
Bármikor rámtör, akárhol vagyok vagy akármit csinálok. Vmikor
hirtelen elkezdek könnyezni és nagyon szomorú vagyok, vagy csak
szimplán sírok de nemtom miért vagyok így letörve. Vmikor meg csak
nevetek, bármit látok. Olyankor ha meglátok egy érdekes cípõt, vagy
bármit akkor több évig képes vagyok rajta röhögni, amíg újra nem
leszek szomorú. De ilyenkor nem tudok boldogabb, vagy szomorúbb
lenni.
13 éves vagyok, de úgy gondolom már elég érett vagyok, ahhoz hogy
felfogjak egyéb dolgokat.
Elõre is köszi a segítségeteket!!

2000-04-11 23:01:02Kedves Tímea!

Öszintén sajnálom és együtt érzek veled abban, hogy lelkiállapotod
ingadozásai nagyon zavarnak és nem tudod, hogy miért. Ahogy leveledbõl
kiolvasom eléggé nagyok a hangulatod ingadozásai. Bár arról nem írtál, hogy
a bánat és a sírás minek a kapcsán fordul elõ az életedben. Azt gondolom,
hogy a környezeted vagy önmagad miatt nem tudsz kiegyensúlyozottá válni.
Ilyenkor azt lehetne mondani, hogy mielõtt mondasz vagy teszel valamit
számolj tízig, de még a hangulati érzelmi változásaid elõtt is. Látszólag ez
a tanács semmit mondó, de mögötte komoly érv húzódik meg. Ez a komoly érv
pedig az, hogy cselekedeteidet az értelmed irányítsa és ne az érzelmeid. A
Biblia ezt írja: Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem
erõnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. (2. Tim. 1:7) Isten olyan
Lelket adott nékünk, amellyel gyõzedelmeskedhetünk saját elesettségünk
felett. Sõt ez a Lélek nemes célok megcselekvésére is képessé tesz bennünket
embereket (szeretet).

Ebben a világban két féle életrend van jelen. Egy igaz és boldog életrend,
ahol a szeretet (ezen a másokért élést értem) cselekvése a meghatározó és
egy igazságtalansággal, bûnnel átjárt élet, ahol az önzés a mérvadó. Sajnos
az elsõ bûnbeesés (Ádám és Éva esetére gondolok, amikor a tiltott fa
gyümölcsébõl ettek) óta az utóbbi életrend az uralkodó és ez okozza az
emberek lelkében a deformálódásokat, a lelki betgeségeket, az
értelmetlenségeket, az ingadozásokat. Ezért van nagy jelentõsége az
értelemnek, a józanságnak, amire az elõbbi bibliai igével utaltam. Isten az
õ kegyelme folytán nem hagyta elesett állapotban az embert, hanem elküldte
Jézust, hogy megszabadítson bûneinktõl és példát mutasson a helyes és boldog
élet megcselekvésére. Jézus a következõket mondta utalva a kereszthalál után
az emberek helyzetére: Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én
nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe
juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek. (Ján.14:26) Egy másik helyen
pedig ezt mondja a Megváltó: Mikor pedig eljõ majd a Vígasztaló, a kit én
küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az
tesz majd én rólam bizonyságot. (Ján. 15:26) Az elsõként említett ige arról
szól, hogy amit a Krisztus mondott az embereknek, azt juttatja a Lélek az
eszünkbe és arra tanít meg bennünket. Mit mondott Jézus? Tõszavakban utalnék
rá, mert e levél kevés lenne arra, hogy mindazt amit a Biblia ír azt teljes
mértékben adjam át neked, ezért azt javaslom, hogy olvasd el a Bibliából a
négy evangéliumot. Szóval Jézus tanításairól a címszavak: Szeresd
felebarátodat (a Biblia szerint a felebarát körébe mindenki beletartozik,
még az ellenségünk is), keresd az Isten országát, térjetek meg bûneitekbõl
és többé ne vétkezzetek. Mivel az ember a bûnbeesés következtében gyenge
lett és nem képes önmaga megmentésére, ezért küldte el Isten Jézust, majd
áldozati halála után a Szent Lelkét, hogy az ember nem maradjon védtelen a
bûnnel szemben. Tehát a Szent Lélek által tudunk egy boldog, igazságos és
egészséges életet élni. Fontos azonban azt tudnunk, hogy gyõzelmünk azonban
csak hit által lehetséges. Az embereknek csak annyi a dolga, hogy a jó
életrendet válassza hite, meggyõzõdése által.

Zárszóul a következõt írom, ami számodra is remény lehet: ...egy a ti
Doktorotok, a Krisztus. (Mt. 23:10/b)

Írj nyugodtan, ha valami nem tiszta vagy egyéb kérdésed van.

Üdvözlettel
Scheller György
SchellerGY@Mnb.hu