A Biblia az azonos nemüek vonzalmáról -- melegség – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
A Biblia az azonos nemüek vonzalmáról -- melegségSziasztok

Hát nem is tudom, hogy kezdjem. Az életem mostanában nagyon
összekuszálódott, és néha nagyon kilátástalan. Most estem át egy
hosszú ideig tartó betegségen, amiben lelkileg is nagyon
kikészültem. Évek óta kinlódok, nagyon egyedül vagyok . A
barátaimnak már mind családjuk van, kirepültek és igy elég sokat
egyedül vagyok. Nem találok magamnak társat pedig szeretnék, bár
nagyon ügyetlen vagyok és mindig valahol elszúrom. A betegségem
alatt sokat gondolkoztam mit kellene másképpen tenni hogy
megtaláljam az igazit. A szüleimmel élek és jó a kapcsolatom velük,
de még is egy igazi társra vágyom, pedig szeretem õket. Szeretnék
tartozni valakihez, szeretnék szeretni. Sajnos a másik nagy gondom
az, hogy a lányok is teccenek de szexuálisan nem vonzanak, illetve
csak nagyon ritkán. Azt nem mondhatnám hogy nem veszem észre a
csinos lányokat az utcán, de a fiúk jobban felkeltik az
érdeklödésem. Már mindent megpróbáltam, hogy ne igy legyen. Tudom,
hogy ez nem normális állapot, és próbálok is ! tenni ellene de nem
tart sokáig és akkor ujból visszatérek a fiúkhoz gondolatban. 31
éves vagyok és ez az állapot kb 4-5 éve tart és azóta vivódok
sikertelenül. Ezt senki nem tudja rólam és igyekszem eltitkolni,
külsöleg nem is látszik ,de meddig lehet ezt eltitkolni. Elöbb vagy
utóbb fényderül rá és akkor mi lessz. Hát nem tudom de elsüllyednék
szégyenemben a szüleimet meg nagyon sajnálnám, nem ezt érdemlik.
Noha kapcsolatom még nem volt de nem tudom meddig birom még és mikor
történik meg. Eddig csak beszélgettem ilyen fiúkkal és többre
nemkerült sor 1 alkalmat kivéve ami kb 1 éve volt. Akkor ezt mondtam
soha többet, de most ismét egyre inkább hajt a vágy és nagyon vágyok
egy igazi társ után. Ugyanakkor meg állandó félelemben élek mert
attol félek , hogy isten megbüntet ezért és lehet hogy ennek tudható
be a hosszú betegségem is, mert soha nem voltam még ilyen hosszan
beteg és általában is nem voltam vagy 20 éve beteg. Tudtok nekem
segíteni, mit csináljak, mit kell változtat! nom. Isten valóban
haragszik rám és megveti a melegeket ? Elnézést kérek hogy ilyen
hosszu voltam. Várom mielöbbi válaszotokat.

1999-12-12 22:22:18


Kedves Zoli,


Mindjárt az elején le szeretném szögezni, hogy, Isten ugyan haragszik
a bûn meglététre, azaz gyûlöli a bûnt, de a bûnöst szereti. Ki akarja
menteni a bajból amibe belekerül. A Biblia mit sem bizonyít jobban,
mint azt, hogy Isten fáradhatatlanul küzd minden emberért és nemcsak
olyanokért akik valamilyen testi betegségben szenvednek, hanem
olyanokért aki erkölcsi betegségben szenvednek. A Biblia szerint
minden embernek gyógyulásra van szüksége, minden ember fogságban él, a
bûn fogságában.

A Szentírás tanúsága szerint a betegségek a bûn következményei. Az
évszázadok során az emberek nem életek Isten erkölcsi és egészségügyi
törvényei szerint ezért az emberiség genetikailag is eltorzult, és
olyan utódok jöttek és jönnek létre akiknek pl. olyan hajlamaik vannak
mint sajnos Neked is.

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy Isten ezért most Téged
kárhoztat, mivel errõl Te nem tehetsz, akkor ha ezt valóba örökölted.

Isten embert akkor ítél el és ítél meg, ha az az ember felismeri a
bûneit, tudja,hogy miként kellene javítani és még sem teszi. Tehát, a
Te esetedben akkor haragudna az Isten ha Te szánt szándékkal keresnéd
az ilyen természetellenes kapcsolatokat, és a lelkiismereted intése
ellenére is folytatnád az ilyen életet.

De, Te a -- leveled alapján -- elmondhatom, hogy nagyon is szabadulni
szeretnél ebbõl. Ez nagyon értékes dolog, és nagyszerû hogy
felismerted, hogy ez bizony rossz dolog. Sõt olyannyira rossz, hogy
most ugyan nem látszik tragikusnak, de késõbb egyértelmûen azzá válik,
mert teljes erkölcstelenség a vége, az ember lelkileg teljesen kiég, a
másik embert (akár nõt, akár férfit) csak tárgynak fogja tekinteni mi
végképp a lelki halálhoz vezet. És ilyen állapotban az ember már nem
is nevezhetõ embernek.

A Biblia azt írja, hogy "Teremtette az Isten az embert, férfiúvá és
asszonnyá teremtette õket", de a Biblia alaptanítása is az, hogy Isten
elõtt csak az ellentétes nem iránit vonzalom a tiszta és elfogadható.
Minden más, akár az állatokkal való nemi kapcsolat is a bûn
kategóriájába tartozik.

De! Mint minden bûnre, így erre is ígér az Isten a Biblia erkölcsi
törvényein keresztül megoldást, és szabadulást. A Szentírás szerint
minden bûnre van gyógyír és gyógyulás, így a tiédre is.

Hogy mit kell ehhez tenni? Nos, erre nem lehet kategórikus választ
adni, hogy pl. ide menj, vagy oda, ezt tedd, vagy azt. Az Isten
lényének a megismerése, Jézus Krisztus keresztáldozatának a megértése
és a teljes szívbõl-lélekbõl való elfogadása, elvezeti oda az embert,
hogy elõbb átformálódik a gondolkodásmódja (ezt nevezi a Biblia
megtérésnek), aztán a jelleme is csiszolódik, alakul, és mindinkább
összhangba kerül Isten erkölcsi törvényeivel. Kialakul az imaélete és
élete megváltozik: amit korábban kedvelt és dédelgetett, akár
gondolatban is, azt most már elvetni fogja és kiiktatni az életébõl,
mert belátja, hogy veszélyes és romlásba sodorja, és egyszersmind
tuja, hogy kitõl kaphat erõt arra, hogy a helyes úton maradjon. Isten
az aki ad mindennap erõt arra, hogy az ember ne sodródjon le a helyes
útról ne essen vissza a régi bûneibe, és ekkor (és csak ekkor)tud egy
igazán értelmes és boldog kiegyensúlyozott életet élni.

A fenti folyamatot nevezi a Biblia hit általi megigazulásnak. Az ember
nemcsak esetleges testi betegségekbõl kell kigyógyulnia amit esetleg
éppen örökölt hanem az esetek többségében megannyi jellemhibákból
amelyek látszatra nem tûnnek komolynak de valójában olyan súlyosak,
hogy pl. a Biblia azt a kifejezést használja, hogy a halál árnyékában
ülnek a nem Isten útján járó emberek.

Nos, tehát arra bátorítanálak, hogy gondold végig ezeket, és hidd el,
hogy Isten nem kárhoztat ezért, de nem is helyesli az ilyen
gondolkodást, és cselekedetet. Õ ezt gyûlöli és megveti, de Téged
szeret és azon fáradozik, hogy miképpen mentsen ki ebbõl az
állapotból. Már az a dolog, hogy Te azt megfogalmaztad a levélben,
hogy ez az állapot bizony nem jó, már ez is az Isten gondolkodásodat
átformálni próbáló munkájának az eredménye.


Tehát, ezekre bátorítanálak, és ha vannak további kérdéseid szívesen
válaszolok, válaszolunk, akár magánba is, de a telefonos szolgálaton
keresztül is. A részleteket honlapunkon találhatod ami a megfelelõ
helyen, gyaloglóból ágazik el.


Üdvözlettel

András

"Lámpás" Ismeretterjesztõ és Segélyszolgálat