A Biblia az eleve elrendelésrõl, ószövetségi áldozatokról - – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
A Biblia az eleve elrendelésrõl, ószövetségi áldozatokról -

Sziasztok!
Szeretném tudni, hogy megkaptátok-e május 16-i levelemet? Eddig még
nem kaptam rá választ! Az eleve elrendelésrõl, az ószövetségi
áldozatokról stb. kérdeztem tõletek. Várom választotokat. Köszi!

2000-05-20 22:12:02


Kedves Dominika,

A máj. 16-i leveled nem kaptuk meg, de a fent említett kérdésre
válaszolnánk, ha van még küld bátran.

1. Az eleve elrendelésrõl...

A Biblia szerint nincs eleve elrendelés olyan értelemben, hogy Isten
elõre meghatározta volna egy ember sorsát amin aztán végig kell járnia
és ezen nem tud változtatni.

Az eleve elrendelés Kálvin Jánostól származik, de amit kevesen tudnak,
az õ érvelése pedig Szent Ágostonra
nyúlnak vissza aki a következõket állította. "Az egész emberiség egy
veszendõ tömeg, és Isten egyeseken az igazságát mutatja ki és ezek
elfognak kárhozni, míg másokon a kegyelmét mutatja meg és õk üdvözülni
fognak. Mindezekre pedig ember nem kérdezhet rá." (ha nem is pontos az
idézet)

Kálvin mindezt úgy folytatta, hogy: Isten hatalmát és dicsõségét
védelmezni kell. Nem létezik az, hogy itt a Földön Isten akarata ne
érvényesülne akármiben is. Ezért ha valaki elkárhozik azt akkor Isten
akarta is. Még hozzátette: "Belátom borzalmas döntés ez"

A fenti érvek a Biblia mérlegén nem állnak meg. Kálvin szavaira lehetne
mondani, hogy Istennek igen is ellent lehet mondani és ellent lehet
állni a megtérésre hívó szavának. Azaz Isten akarata nem érvényesül
mindig itt a Földön.

A Biblia elég kiterjedten tanítja az ezzel kapcsolatos tanítást amit
predsztinációnak neveznek. Az elve elrendelés kifejezés a görög
nyelvben (ezen a nyelven írták az eredeti Bibliát -- és ez a mérvadó
nyelv), elõre elrendelést illetve más helyeken elõre ismerést jelent.
Isten nem határozza meg elõre az egyes ember sorsát, hiszen szabad
választási döntéssel felruházott lények vagyunk (különben csak bábok
lennénk), hanem "csak" elõre ismer minden egyes embert abból a
szempontból(is) hogy milyen döntéseket fog hozni az életében, mit fog
választani.


2. Ószövetség áldozatokról...

Az Ószövetségi áldozatok, ünnepkörök nagyon gazdag jelképrendszert tartalmaznak
és mind határozott céllal születtek. Ezeket Isten rendelte el a
zsidó nép számára többek között azzal a céllal is, hogy ez példa
legyen mind az össze nép számára a Földön.

Mindegyik szertartásnak, ünnepnek határozott célja és tanítása volt --
ellentétben pl. a mai ember-alkotta ünnepekkel.

Az ószövetségi áldozati bemutatások és ünnepek mind Jézus Krisztusra
mutattak elõre, hogy ti. jönni fog majd a megváltó a Földre aki majd
hordozza a világ bûneit és "életét adja sokakért".

Pl. az egyik ilyen áldozati rendszer -- mondhatni talán a
leglényegesebb -- a bûnért való áldozat.
Ez a követkõképpen történt:

Aki egy bûnt elkövetett el kellett mennie a templomba, ott egy bárányt
meg kellett ölnie, rámondani a vétkét, a vérét pedig a pap az oltárra kente.
Ez elsõ olvasásra -- fõleg a XX. sz. emberének -- elég idegenül és
talán babonás dolognak tûnhet, pedig mindegyik cselekménynek hatalmas
tanítása és mondanivalója van:

Aki a bûnt elkövette azért kellet bárányt áldoznia mert a bárány
Jézusra mutatott elõre. (A bárány kötött jelkép a Bibliában mindig
Jézust jelképezi). Az hogy õ rámondta az áldozatra -- mielõtt
megölte volna -- az elkövetett bûnét azt fejezte ki, hogy õ valakire
átháríthatja a bûnét, aki aztán elszenvedi a büntetést ezért. Jézus volt az
aki meghalt késõbb miden egyes ember bûnéért. Tehát az illetõ emberben
aki az áldozatot bemutatta tudatosulhatott: az õ
elkövetett bûnének hatalmas ára van: ahogy egy ártatlan
báránynak ezért meg kellett halni, ugyanúgy Jézusnak is meg kellet halnia
miden egyes ember vétkéért akik itt éltek és élnek a Földön.
Aztán annak is, hogy a vért az oltárra hintette a pap is mélységes
jelentései vannak, de ez elég hosszadalmas volna itt leírni. A fenti
jelentéseket is csak röviden ismertettem, de ha részletesebben is
érdekel akkor jelezz légy oly kedves vissza és küldöm a részletes
választ.

Üdvözlettel

András