A Biblia az eutanáziáról -- Betegjog – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
A Biblia az eutanáziáról -- Betegjog

A betegek jogaira lennék kiváncsi átfogóbban,
mivel szakdolgozatott kell készítenem.
Kérem ha tudna vagy van rá móduk segítsenek.
Elõre is köszönöm.

1999-12-12 22:22:19


Kedves Róbert,

Elnézést a késõi reagálásért.

Ez a téma annyira nem tartozik hozzánk, de néhány támpontot azért
tudnánk mondani a Biblia alapján, Pl. az eutanáziával kapcsolatban.
Manapság egyre többet lehet hallani, az ilyen jelszavakat: "nemes
halál, könnyû halál, végül is megkönnyítjük a beteg szenvedéseit ha
idõ elõtt hozzásegítjük a halálhoz."

Ez bármennyire is humánusnak tetszik sajnos nem áll összhangban
Isten erkölcsi törvényrendszerével, a Bibliával.

A Biblia nagyon sokat és messze nem tabuként kezelendõen beszél a
halállal és halál után élettel kapcsolatban. "Életünk ideje az Isten
kezében van", állítja a Szentírás. Isten látja minden emberi élet
mélységeit, és Isten az aki tudja hogy kinek mit miért enged meg az
életében. Akár halál elõtti szenvedést is. A Szentírás arról tesz
tanúbizonyságot, hogy Isten mindenkit szeret és mindenkinél jobban
szeret,tehát minden bajt, betegséget az ember érdekében enged meg. A
szenvedésben pl. megtisztító erõ, és jellemátformáló hatalom van,
mivel az ember annyira önzõ, önérzetes, makacs és ellenálló az Isten
megtérésre hívó szavára, hogy Isten csak a nehézségek, életpróbák,
netán szenvedések árán tudja az illetõt az örök élet számára
megmenteni. Mert Isten mindent az üdvösség érdekében enged meg és
rendel alá.

De a halál elõtti szenvedés lehet mások számára is egy nagyon nemes
és tiszta példa. Pl. a nagy egyéniségû Pál apostol is végignézte
István diakónus megkövezését (kivégzését) és az ezzel járó
haláltusát), ami aztán arra indította, hogy teljesen megbánja addigi
hibás életét és egy új, igaz és emberhez méltó életet kezdjen.

De, van egy nem Bibliából vett példa is: Kálvin írja egyik mûvében,
hogy õ pl. akkor tért meg (pedig teológiai tanár volt már) amikor
látott egy un. eretneket kivégezni, aki olyan méltósággal, és
kivégzõi iránt érzett szeretettel halt meg, hogy õt ez igazi
megtérésre indította.

Tehát, mindezeknek fényében azt mondhatom, hogy a Biblia szerint a
szenvedés az egyáltalán nem olyan borzalmas mint azt az emberek
szeretik hinni. Azért nem mert Isten nem azért enged meg szenvedést,
hogy az embert összeroppantsa vagy kínozza, hanem hogy azáltal
megtisztítsa a jellemhibáiból, az önzésétõl (mert minden ember aki
nem az Isten törvényei, vagy a lelkiismerete törvénye szerint él, az
az önzés törvénye szerint él -- ami bûn és végsõ halálhoz vezet.
amibõl nincs feltámadás) és így az örök életben részesíthesse.

Mi tehát nem tudjuk eldönteni, hogy mi játszódik le egy haldokló
lelkivilágában, hogy Isten miért engedi meg neki a hosszú halált, de
az biztos, hogy azért engedi meg, mert célja van vele, és ezt
embernek nincs joga megakadályozni.

Kedves Róbert, a fentieket a Biblia talaján állva írtam. Ezeket
lehet elfogadni és nem elfogadni. Én csak azt írtam amit a Biblia
képvisel ebben az ügyben.

További érdeklõdére szívesen reagálunk, akár a telefonszolgálaton
keresztül is.

Üdvözlettel

András

"Lámpás" Ismeretterjesztõ és Segélyvonal