A Biblia néhány serdülõkori problémáról -- Utazás – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
A Biblia néhány serdülõkori problémáról -- Utazás

Hello!!
Nekem van egy számomra hatalmas problémám!!
Iskola után úgy néz ki, hogy kirándulni megyek egy kis településre,
apukám munkatársával és annak a lányának és még egy két velem
egykorú gyerekkel. Ez nem is lenne baj! De, viszont abba a kis
településbe van egy fürdõhely ahová úgy néz ki, hogy megyünk. És itt
kezdõdik a baj. Én nagyon szégyenlõs vagyok. FÕLEg azért mert nekem
nagyon de nagyon szõrös a lábam, ami szerintem eléggé ciki
és a kamaszkornak köszönhetõen a hátamon is elég ronda pattanások
vannak. A pattanásokkal még tudok valamit kezdeni, de nem tudom,
hogy mit csinálljak a lábammal. Ez volt az egyik problémám.
Ugyanezen a helyen szándékunkba áll Discoba is látogatni. DE, én NEM
tudok táncolni. Életembe most megyek elõször Discoba. Mit csináljak?
Le lehetne mondani az utazást, de nagyon elszeretnék menni.
Azt tudni kell, hogy jövõ évtõl az egyik gyerek akivel utazni fogok
osztálytársam lesz, ami mégjobban elkedvetlenít. Mert nem hiányzik,
hogy az új iskolába mindenkinek elmesélje, hogy nem tudok
táncolni és, hogy n!
em tudok táncolni. Kérem segítsenek!! Elõre is köszönöm!!

2000-05-30 22:45:36


Kedves LoSA !

Köszönöm, hogy megkerestél bennünket a kérdéseiddel, és szeretném, ha
nem csak a konkrét utazásoddal kapcsolatban tudnálak tanácsolni, hanem
talán egy kicsit hosszabb távra szóló " útravalót" is adhatnék,
írhatnék neked. Bár azt nem írtad meg, hogy fiú vagy-e vagy lány,
de a leveled alapján inkább lányra tippelek, és eszerint is
válaszolok neked. Amikor kamaszkorba léptem nekem is szembesülnöm
kellett, azzal a problémával, hogy nem olyan vagyok, mint a
plakátokról mosolygó szõke színésznõk és ez nagyon-nagyon
elkedvetlenített. Az én bõrömön is gyakran jelentek meg a piros
pattanások, és a lábamon én is találtam oda nem illõ "pihéket", és
persze sorolhatnám még hosszan-hosszan azokat a tulajdonságaimat,
amivel akkoriban nagyon elégedetlen voltam. Az idõsebb nõktõl nem
mertem tanácsot kérni, mert azt hittem, hogy kinevetnek majd, a
korombeliek, pedig szinte valamennyien ugyanezekkel a problémákkal
küzdöttek, õk sem találva az esetek többségében a megoldást, így hát
egyedül próbáltam legyõzni a szorongásaimat és gátlásaimat. Jó, hogy
te ilyen nyíltan felteszed a kérdéseket, és bízom benne, hogy az én
példámból majd okulni is fogsz. Sajnos a külsõ
tulajdonságaink nagy részét nem tudjuk megváltoztatni, mert ezeket a
szüleinktõl kaptuk genetikusan örökségül, de ezt még õk sem tudják
szabályozni, egyedül a Jó Isten, akirõl azt írja a Biblia, hogy már a
születésünk elõtt az anyaméhben, sõt már a fogantatásunk pillanatában
ismert bennünket látta elõre, hogy milyenek leszünk, és megengedte,
hogy "ilyennek" szülessünk meg. (139. Zsoltár15-16.versek: "Nem volt
elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban * formáltattam és
idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan
testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a
melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük." Jób
könyve 10 fejezet 8- 12 versekbõl kivonatosan: "Kezeid formáltak
engem és készítének engem egészen köröskörül… Emlékezzél, kérlek,
hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem...Bõrrel és hússal
ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és
kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed õrizte az én
lelkemet".)

Így hát nem véletlenül élünk pont ebben a testben, ezekkel a külsõ
tulajdonságokkal. Amikor ezt megértettem, és nem csak az eszemmel,
hanem a szívemmel is, kezdtem megnyugodni, és elfogadni magamat.
Onnantól kezdve sokkal-sokkal boldogabb életet éltem, és élek, mert
már nem a mások által diktált szépségideálnak akartam megfelelni.
Persze ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell foglalkoznunk a
külsõ megjelenésünkkel, és elhanyagoltnak, vagy ápolatlannak kell
lennünk. Nem éppen ellenkezõleg: mindig figyelnünk kell arra, hogy a
hajunk, a bõrünk és a körmünk ne legyen koszos, vagy zsíros, ugyanígy
a ruházatunk is egyszerû, de rendezett és tiszta legyen.

A leveledben írtad hogy nagyon zavar az hogy szõrösödik a lábad. Azt
tanácsolom, hogyha végképp nem tudod elfogadni ezt a dolgot, akkor
beszéld meg a szüleiddel, hogy engedjenek el kozmetikushoz, aki vagy
kiszõkíti ( és ez a fájdalom mentesebb megoldás) vagy pedig
legyantázza a lábadat. Arra azonban készülj fel, hogy egyik módszer
sem végleges megoldás, mert idõrõl idõre el kell majd végezni ezeket a
kozmetikai beavatkozásokat. A pattanásaiddal kapcsolatban melyekrõl
azt írod hogy a hátadon vannak, azt tanácsolom hogy fordíts nagyobb
gondot a tisztálkodásra ( gyógy-növényekbõl készített szappannal,
szivacs segítségével minden tisztálkodásnál jó alaposan mosd le a
pattanásos részeket). Segít a meleg-hideg, meleg-hideg váltott vizes
zuhanyozás is (ezt egyébként az arcbõr esetében is hatásos alkalmazni)
, mert ezzel felgyorsul a vérkeringés és a szervezet öntisztítása is.
Ha már nagyon elterjedtek a pattanások, akkor fordulj kozmetikushoz,
de semmiképpen se kapargasd és nyomkodd te magad a miteszereket, mert
csak nagyobb bajt csinálsz, azáltal, hogy elfertõzöd õket.(Ha nagyon
csúnyák, akkor még az utazásod elõtt menj el kozmetikushoz, mert ha
napoztatod, és elõtte még napozószerrel is bekened, akkor úgymond
"besülhetnek" ezek a miteszerek. Hosszabb távon azonban a fentebb
leírtak fognak segíteni.)A bõr különben az egyik "legbeszédesebb"
része a szervezetünknek, hiszen sok mindent elárul a gazdájáról.
Nemcsak azt, hogy mennyi idõt fordít a tisztálkodásra, hanem azt is
hogy mivel táplálkozik, mennyit pihen, és mennyire van jelen a
stressz, az idegesség az életében. Ezért jó lenne, ha figyelnél arra,
hogy olajos magvakat ( mogyoró, napraforgó mag, tökmag ) csak a bevitt
táplálékmennyiség 10 %-ig fogyassz, mert a túlzott fogyasztásuk nem
csak a pattanások keletkezését, hanem a zsírpárnák megjelenését, és
ezáltal az elhízást is elõsegíti. A megfelelõ mennyiségû és minõségû
pihenés nagyon fontos az ember életében. Jó lenne, ha sikerülne, este
10 óra körül legkésõbb az ágyba kerülnöd és legalább 8 órát aludnod.
Az éjfél elõtti alvás duplán számít. És természetesen a stresszmentes
élet is nagyon fontos, amit csak akkor tudunk elérni, ha tisztában
vagyunk képességeinkkel, és lehetõségeinkkel és sikerül kialakítani
egy szilárd erkölcsi elveken alapuló életet. Most talán elcsodálkozol
ezen a kijelentésen, de már ilyen fiatal korban is nagyon fontos, hogy
legyenek bizonyos elvek az életünkben, amihez következetesen
ragaszkodunk. De mik legyenek ezek az elvek, hiszen olyan sok fajta
szabály van amit meg kell tanulnunk és be kell tartanunk.
(illemszabályok, iskolai szabályok az állam által létrehozott
törvények, stb., stb.)? Nos, amikor a Jó Isten megalkotta az embert és
Ádámmal meg Évával nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt, csak egy
dolgot kért tõlük az Édenkertben: Mózes I.könyve 2.fejezet 15-17
versek "És vette az Úr Isten az embert, és helyezte õt az Éden
kertjébe, hogy mûvelje és õrizze azt. És parancsolta az Úr Isten az
embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és
gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon eszel
arról, bizony meghalsz." (értsd: elveszíted a halhatatlanságod, és
egyszer majd meghalsz.) Az elsõ emberpár ezt az egyetlen kérést sem
tudta betartani, és ettek a tiltott fa gyümölcsébõl, és így
elvesztették a jogot arra, hogy Istent nap mint nap láthassák, és az
Édent is el kellett hagyniuk. De Isten még így is kegyelmes volt
hozzájuk, hiszen adta a lelkiismeretet, melyen keresztül folyamatosan
tanácsolta õket, és bennünket is, hogy rossz és jó között különbséget
tudjunk tenni. Ezenkívül adott egy írásos " útmutatást " is azaz a
Tízparancsolatot melynek segítségével megpróbál bennünket rávezetni
arra, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, a Mindenható Istenhez, és az
embertársainkhoz.
2 Móz. 20.2-17.

-- Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Egyiptomnak
földérõl, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én
elõttem.

-- Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a
melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat;
mert én, az Úr a te Istened, féltõn-szeretõ Isten vagyok, a ki
megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik
engem gyûlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a
kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

-- Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr
büntetés nélkül, a ki az õ nevét hiába felveszi.

-- Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon
át munkálkodjál, és végezd minden
dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi
dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl
van; Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert
és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott.
Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.

--Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a
melyet az Úr a te Istened ád te néked.
-- Ne ölj.
-- Ne paráználkodjál. (Ne törj házasságot --helyesb. ford. szerint)
-- Ne lopj.
-- Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
-- Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te
felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét,
se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé. ( Ne kívánd a
más tulajdonát, ne légy irigy.)

Ezzel a tíz parancsolattal Isten megmutatta a Vele- és másokkal
szembeni kötelezettségeinket. Ha betartjuk õket, és figyelünk a
lelkiismeretünk szavára, akkor sikerül úgy élnünk, ahogy azt az Isten
szeretné látni, tehát a legjobb normák szerint. Ebben az esetben a
stressz sem lesz jelen az életünkben, hiszen Istennek van hatalma
arra, hogy megvédjen bennünket, hiszen az õ elvei szerint próbálunk
élni.

Az utolsó kérdésed a táncra vonatkozott, amelyben ahogy írtad nincs
túl nagy gyakorlatod. Annak idején amikor elõször mentem Discóba, én
is egy kicsit szorongtam, hogy vajon a mozgásomat a többiek
elfogadják-e, nem leszek-e nevetséges stb.? Aztán ezek a gátlások
néhány alkalom után eltûntek, de eltûnt azaz izgatott várakozás is a
szívembõl, amelyet az elsõ táncos estét megelõzõen éreztem, és
õszintén szólva eléggé csalódott voltam, mert mást vártam. Arra
gondoltam, hogy milyen jót fogunk mulatni, beszélgetni, jó zenéket
fogunk hallgatni, és lehet, hogy megismerkedünk "jó fej" fiatalokkal,
egyszóval tartalmasan kikapcsolódunk. Ehelyett azonban egy zsúfolt
helyiségben táncoltunk, nagy-nagy lökdösõdés közepette mivel alig volt
hely a táncra. A terem eléggé füstös volt, és olyan nagy volt a zaj,
hogy torkunk szakadtából üvölteni kellett, ha valamit mondani akartunk
a másiknak. Tehát ismerkedni, beszélgetni egyáltalán nem lehetett. A
zene azontúl, hogy fülsüketítõ volt, ráadásul a legtöbb esetben
annyira monoton volt, hogy a tánc után nemhogy felüdülést nem éreztem,
hanem inkább valami tompa üresség volt bennem. Egyszóval ne bánd, ha
nem vagy a "parkett ördöge" mert nem biztos, hogy sokat veszítesz
akkor ha nem minden szabad estédet a Discoban töltöd. Írtad, hogy
többen lesztek egykorúak ezen a nyaraláson, aminek csak örülhetsz,
hiszen õszintén beszélgethettek a gondjaitokról az iskolai
élményeitekrõl, ráadásul ha egyikükkel jövõre együtt fogsz iskolába
járni, akkor itt a remek alkalom, hogy jobban megismerd, és akár még
a tanulásban is tudtok majd segíteni egymásnak. Ússzatok sokat, ha
sikerül biciklihez jutnotok, akkor akár bicikli túrát is
szervezhettek. Vidéken egy csomó lehetõség van arra, hogy
kisebb-nagyobb kirándulást csináljatok, ahol igazi barátságok
formálódhatnak majd. Bízom benne, hogy sikerül, majd igazán
tartalmasan eltölteni a vakációt, és hogy ezzel a levéllel, sikerült
megválaszolnom a kérdéseidet. Ha nem, és lennének még kérdéseid, úgy
akár a Gyaloglón keresztül, akár a Lámpás címre (lampas@freemail.hu)
direktbe nyugodtan írj, igyekszem válaszolni.

Jó nyaralást, szervusz:
Lili