Biblia az öngyilkosságról – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
Biblia az öngyilkosságról

Kedves Tanácsadó!
Azért fordulok Önhöz,mert úgyérzem depressziós vagyok.Már négyszer
volt öngyilkossági kisérletem és mostanában ismét ilyeneken jár az
agyam.Járok pszihiáterhez,o azt mondja a pszihológiai tesztek útán
meglátja.A teszteket a pszihológus elvégezte.Valószinüleg kapok majd
antidepresszáns.Floxet a neve,mit kell tudnom róla? Mit tehetek a
gyógyulásomért,a gyógykezelésen kivül?Szeretnék már véget vetni
ennek,az egésznek,de valahogy nem megy.A szüleim már teljesen
kikészültek.A hangulatom pedig nagyon pocsék.Az elozo kisérletem
kevesebb mint egy hónapja volt.Félek,hogy megismétlodik-Mit
tehetek,hogy jó legyen a hangulatom és ne legyen folyton
önmegsemmisito álmaim?15 éves
Köszönettel,Éva

2000-12-26 15:25:39

Kedves Éva!
A gyógyszerrel kapcsolatban feltett kérdésedre nem tudok válaszolni, mert
nem vagyok orvos. Mivel nem írtál a rossz hangulatod konkrét okáról, ezért
csak általánosságban tudok írni. Örömmel olvasom azt leveledben, hogy
keresed a gyógyulást. Az elsõ lépés a gyógyuláshoz vezetõ úton a helyes
diagnózis felállítása. A Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy a lelki
bajokért az énközpontú beállítotságból fakadó, önmagunk körül forgó
gondolkozásmód a felelõs. A depresszió sem a mai kor jelensége.
Leírásával már a Biblia elsõ lapjain találkozhatunk: "Kain haragra gerjede
és fejét lecsüggeszté" (I.Móz.4:5). Nem tudta elviselni, hogy testvérének
van igaza. Végül haragjában megölte Ábelt. Jézus egyik tanítványának
Júdásnak az élete is hasonló okok miatt torzult el. Addig dédelgette a
maga alkotta hamis Messiás-eszmét míg teljesen belecsavarodott.
Elutasított minden intést, figyelmeztetést, majd elárulta Mesterét és
végül öngyilkos lett. Ezzel a tettével Júdás örökre elvágta magát a
megjobbulás lehetõségétõl, pedig megbánhatta volna bûnét, mint a másik
tanítvány Péter, aki megtagadta Jézust (Mt.26:74-75). Gondolj bele mekkora
fájdalom lehetett Jézus számára -aki mindenkit szeret- Júdás értelmetlen
halála. A te halálod is hasonlóan értelmetlen lenne és szüleidnek akik már
így is "teljesen kikészültek" mérhetetlen fájdalmat okozna!
A gyógyulás elsõ lépése, magadévá tenni azt a gondolatot, hogy az élet
küzdelem. Ez a küzdelem nemcsak fizikai küzdelem, hanem a Biblia szavaival
élve "nemes harccá", "szép harccá" vagy "szabályszerû küzdelemmé" is
válhat. Ehhez törvényként kell tisztelni a minden ember lelkiismeretébe
írott szabályt: "Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek,
mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal." (Mt.7:12). Aki ezt megtartja az
elõtt nem kétséges, hogy nehéz helyzetbe kerülve is igazság: "Ne
gyõzettessél meg a gonosztól hanem a gonoszt jóval gyõzd meg." (Rm.12:21)
"Ez az életszemlélet mindenkié lehet. Befogadását nem nehezítik meg külsõ
körülmények, egyedül mi magunk: önigazoló természetünk. Ha törekszünk a
Bibliában önmagát kinyilatkoztató Isten megismerésére, s ha aztán a
megfelelõ ismeret birtokában döntést hozunk természetünk ellen, a
világegyetem teremtõje siet segítségünkre. Nem csak gondolatokat ad és
erõsít, hanem képes a teljes gondolkozásmódot is megújítani. A legnagyobb
örömhír a Bibliában a gondolkozásmód megváltozásáról, a megtérésrõl szóló
üzenet. És Õ, aki elkezd valamit az emberben, véghez is fogja vinni a jó
folyamatot (Fil.2:12-13), a belsõ élet megerõsítése után a külsõ élet
megerõsítésével." (Matus István - Reisinger János Legyõzhetõ-e a
depresszió 11.old.)
A második, az életben az öröm megtalálása. "Általánosan ismert tény, hogy
akkor van igazi örömünk, ha adni tudunk. "Jobb adni mint venni [kapni]"
...Vegyük észre azokat az embereket akiknek nagyobb szükségleteik vannak!
Figyeljünk az élethelyzetekre, melyekben segíthetünk! Segíteni másokon:
kiváltság és nem teher, tartozás
és nem érdem!... "Aki másokat felüdít, maga is felüdül."(Péld.11:25)
(uo.13.old.)
Utolsó lépésként néhány gyakorlati tanács:
Ha rossz hangulatod van, gyakran segít a kiadós mozgás, sportolás. Ezt, ha
teheted legjobb a természetben végezni, mert a természet harmóniája,
csendje és nyugalma gyorsan érezhetõ eredményt hoz, "a vidám elme jó
orvosságul szolgál" (Péld.17:22)
" A mozgáson kívül szintén azonnali "beavatkozás" a víz külsõ és belsõ
felhasználása: a fürdés (lehetõség szerint úszás) és napi 2-2.5 liter
folyadékfogyasztás. A felfrissülés így nem csak a testet, az ember belsõ
világát is elérheti.
A zenemûvészet nagy alkotásai ma is jó hatással lehetnek a depressziós
idõkben. Dávidot is hárfajátékra kérték a depressziós Saul udvarában.
Hasonlóképpen javallható a bõséges alvás. Kimerültségének határán állva,
ha elõször orvosi segítséggel is, de aki rászánja magát gyors
helyreállítást remélhet... Az idegrendszernek naponkénti bõséges pihenésre
van szüksége. Tévhit, hogy elegendõ 5-6 óra alvás. A felnõtt munkálkodó
embernek legalább 8-9 órát kell aludnia, ennek elmulasztása nem marad
büntetlenül. Ha szükséges, napközben is elszunyókálhatunk vagy ledõlhetünk
néhány percre! Az éjfél elõtti órák alvása kétszeresen számít! A
természettel egységre jutó ember lelki kiegyensúlyozottságot
remélhet:(Zsolt.127:1-2)...
Ha mindezt megsejtve vagy belátva a naponkénti hála közegébe lépünk,
köszönetünket Isten megszólításával fejezhetjük ki. Nem kell szép szavakat
keresgélnünk vagy természetellenes magatartásformát magunkra erõltetnünk.
Az egyszerû, de szívbõl jövõ ima tudatos kapcsolatba hoz a mindenség
Teremtõjével. Ha naponkénti küzdelmet folytatunk ezért a valódi imádságért
is, a megerõsödés feltartozhatatlanul vezet majd a gyógyulásunkhoz." ( uo.
16.old.)
Ima segítségével el elûzhetõk az "önmegsemmisítõ" álmok, gondolatok, mert
Istennél nincs lehetetlen: "Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden testnek,
vajjon van-é valami lehetetlen nékem?" (Jer.32:27).
Depresszió ellen különösképpen ajánlható Zsoltárok könyve olvasása ezen
belül 37. zsoltár.

Mielõbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok!
Tisztelettel: Szilárd fszil@freemail.hu