ISTEN MINDENHATÓ-E? – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
ISTEN MINDENHATÓ-E?

ISTEN TUD-E OLYAN KÖVET TEREMTENI AMIT SENKI NEM TUD FELEMELNI
MÉG Õ SEM .
-HA FEL TUDJA EMELNI AKKOR CSALÓ.
-HA NEM TUDJA AKKOR VAGY NEM MINDENHATÓ.
KÉRDÉS: TUD E OLYAN KÖVET TEREMTENI ?
FEL TUDJA E EMELNI?
VÁLASZÁT ELÕRE IS KÖSZÖNÖM.

2000-05-22 17:00:40

Kedves Kérdezõ!

Az Ön által feltett kérdés igen régi, egyidõs az ateizmussal. Azonban két
probléma is van vele, az egyik logikai természetû, a másik fogalmi
pontatlanságból ered. Az érdemi válasz elõtt legalább a logikai hiba
tisztázása szükséges.

A kérdés az, létezhet-e olyan hatalmas kõ, amit semmilyen erõ nem képes
megmozdítani? Nyilvánvalóan NEM. Ami pedig nem létezhet, az nem is létezik.

Az alapkérdésre ezek után egyértelmû NEM a válasz, mert Isten csak olyan
követ teremthet, amelyik megteremtése után létezik. Minden, amit Isten
megteremtett, valóságos dolog, tehát létezik. Semmi olyan dolgot nem teremt
Isten, ami a megteremtése után nem létezik. Ez értelmetlen és
értelmezhetetlen dolog volna, hiszen a teremtés éppen arra irányul, hogy
teremtmény jöjjön létre. Két, egymással kibékíthetetlenül ellentétes
követelménynek kellene itt egyszerre eleget tenni. Ez logikai képtelenség!
Nincs önmagába visszatérõ egyenes. Isten sem tud ilyet csinálni, mert az
egyenest attól a tulajdonságától kellene megfosztani, ami az egyenes lényege.

A mindenhatóság pedig nem azt jelenti, hogy Isten logikai képtelenségeket,
értelmetlenségeket is megtehet. Sõt, bár Isten valóban mindenható, mégis
van, amit nem tehet meg, noha elvileg megtehetõ.
Például: "lehetetlen, hogy az Isten hazudjon". Nem arról van szó, hogy a
képessége hiányzik hozzá, hanem az Õ tökéletes és ezért változhatatlan
erkölcsi jelleméhez tartozik, hogy minden, amit kijelentett, igaz.
Továbbá: "az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem
kísért", valamint "személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete
szerint". Ez sem azt jelenti, hogy nem képes gonosz vagy személyválogató
lenni. Saját lényétõl idegen dolgokat viszont nem tesz, mert önmagát
tagadná meg azok által.
Ez az "önkorlátozás" azonban nem csorbítja, hanem éppen ez biztosítja
mindenhatóságát, mert az általa kinyilvánított erkölcsi rend alapja az,
hogy Isten sohasem hágja át az általa alkotott törvényeket.

Az idézetek a Szentírásból származnak, a Zsidókhoz írt levél hatodik, Jakab
levele elsõ és Péter elsõ levele elsõ fejezetébõl.

Üdvözlettel: Vilmos
a Lámpás Szolgálat munkatársa