tanácstalanság – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
tanácstalanság

Van egy barátom, aki megcsalt, de én még szeretem. Valentin-napi elõzetesnek kaptam tõle
ajándékot, bocsánatot kért és azt mondta, hogy nem érez a lány iránt semmit és nem történt
közöttük semmi. Kérdésem, hogy megbocsássak-e vagy elutasítsam újbóli közeledését?

2002-02-11 01:30:32


Kedves Márta!
Természetesen válaszom csak akkor lehet igazi válasz számodra, ha elfogadod Istent és az Õ
szavát mint minden dolgok mértékét és irányadóját az életedben. Leveled alapján sok kérdés
fölvetõdik, de nagyon remélem, a lényeget mégiscsak megtalálod majd.
A legelsõ, amit szeretnék a lelkedre kötni: "Minden féltett dolognál jobban õrizd meg
szívedet, mert abból indul ki minden élet." (Péld.4:23.) Tehát nagyon meg kell gondolni, ill.
meg kell ismerni azt, akit a szívedbe fogadsz. Nem szabad elhamarkodottan, kellõ felkészülés
nélkül, a szellemi és testi képességek teljes kifejlõdése elõtt olyan fontos és
következményeiben messzeható dologban dönteni, mint a párkapcsolat. "Ti leányok, föl ne
keltsétek a szerelmet, amíg az nem akarja!" (Énekek éneke 2:7.) Isten is közös életre
teremtette a férfit és nõt, mert így szólt: "Nem jó az embernek egyedül. Szerzek néki társat,
hozzá illõt." (I.Móz.2:18.) Tehát Õ szerez mindenki számára megfelelõ társat, ha hittel kérjük
Tõle és van türelmünk kivárni. Ezután a helyes sorrend a következõ: "És elhagyja a férfi az õ
apját és anyját, és ragaszkodik az õ feleségéhez, és lesznek ketten egy testté." (I.Móz.2:24.)
A szexuális kapcsolatnak tehát Isten a házasságon belül -és csakis ott- adott helyet, mint
harmadik lépcsõfok: elsõ az önálló életre való felkészülés, második a ragaszkodás, azaz egymás
megismerése és hûséges, kitartó szeretete, és végül a testi együttlét. Ez azonban nem oktalan
tiltás, hanem az ember védelmét, testi-lelki biztonságát és boldogságát szolgálja. A tiszta
szerelem nem fellángolás vagy esetleg érzéki vágyakozás, hanem alapelv, amelyre kapcsolatunkat
építhetjük. Csak ott lehet mély, õszinte és tartós szeretet, ahol Krisztus uralkodik.
Ezért tehát nem az az elsõ kérdés, hogy visszafogadható-e egy ilyen félrelépés után a partner,
hanem hogy egyáltalán belemehetünk-e veszély nélkül, ennyire fiatalon, lelki és testi
károsodás nélkül egy testi kapcsolattal járó viszonyba (- ha errõl van szó kettõtök esetében)?

A megcsalásról egyébként Istennek - ismét csak a házasságon belül - nagyon határozott
véleménye van: "Egy sem tesz ilyet, akinek még van lelke...A ti ifjúságotok feleségét meg ne
csaljátok." (Mal.2:5.) A házasságtörést az Ószövetség idején megkövezéssel büntették. Ez az az
egyetlen, rendkívül súlyos bûn, ami után Isten megengedte a különválást. De ez mind csak a
házasságra vonatkozik.
Szívbõl kívánom Neked, hogy legyen erõd és türelmed, szíved és tested tisztaságát megõrizve
kivárni a Neked szánt társat, hogy együtt éljétek meg az igazi szerelmet:
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra,
mert erõs a szeretet, mint a halál
kemény, mint a sír, a buzgó szerelem,
lángjai a tûznek lángjai,
az Úrnak lángjai."
(Énekek éneke 8:6.)