Vallás - Bilia a keresztségrõl – Orvos válaszol – lelkisegély

Orvos válaszol

lelkisegély
A "Sola Scriptura" Lelkészképzõ és Teológiai Fõiskola hallgatói
Vallás - Bilia a keresztségrõl

Még nem vagyok megkeresztelkedve, de szeretnék elsõáldozó lenni.
Szeretném megkérdezni, hogy hol lehet megtenni a megfelelõ
lépéseket.Kérem küldjenek egy prospektust postai uton.
Cimem:Molnár Gábor
Sátoraljaujhely
Esze Tamás utca 31.
3980
Elõre is köszönöm.Várom mielõbbi válaszukat.

2001-03-30 13:59:32Kedves Gábor!

Örülök az elhatározásodnak, hogy meg szeretnél keresztelkedni. Ehhez kívánod
megtenni az elsõ lépéseket, valamint prospektust kérsz tõlünk. Mielõtt
megtennéd az elsõ lépéseket, szükségesnek találom, hogy néhány dolgot
átgondolj.

Megkeresztelkedni annyit jelent, hogy Krisztus követõjévé kívánsz lenni.
A mi keresztény szavunkból ez nem tûnik ki, de az eredeti szó ezt jelenti. Ha
tanulsz németül, vagy angolul, akkor magad is ellenõrizheted ezt, hiszen
ebben a két nyelvben szerepel a Krisztus szó. Ha pedig valaki krisztus
követõjévé óhajt válni, helyes ha tájékozódik arról kit kíván követni, mi az
elvárása annak, akinek nyomába szeretne lépni. Erre igen alkalmas a Biblia,
mivel ez mutatja be számunkra hitelesen Jézus életét, szolgálatát,
kívánságait.

Nézzük meg elõször, Jézus maga hogyan és mikor keresztelkedett meg. Az
evangéliumok szerint - Máté, Márk, Lukács, János - Jézus a Jordán folyóban
keresztelkedett meg, még pedig alámerítkezéssel. Ez a jelentése ugyanis a
Bibliában szereplõ görög szónak. Keresztsége után nem sokkal Jézus megkezdte
nyilvános szolgálatát, amirõl azt írja Lukács evangélista, hogy mintegy
harminc esztendõs volt akkor. Ezt a két dolgot azért emeltem ki, mert
fontosságukat maga Jézus hangsúlyozta: "így illik nékünk minden igazságot
betöltenünk" (Máté 3:15). Jézust Keresztelõ János merítette alá, azonban
földi szolgálata végén Jézus tanítványaira bízta ezt a feladatot: "Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy megtartsák
mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig. Ámen!" (Máté 28:19-20).

Mit jelent mindez számodra? Kezdjük a legvégén: Jézus csak akkor marad
velünk, ha megtartjuk mindazt, amit parancsolt. Ez azért érdekes, mert a
keresztséget Jézus tanítványai, azaz késõbb a belõlük szervezõdött egyház
végzi. A Jézus által megadott minta - elõbb tanítvánnyá létel, majd
alámerítkezés - sajnos az elmúlt 2000 év folyamán megváltozott. Vannak
viszont még olyan egyházak, ahol megtartják az eredeti rendelést. Az elején
említett harminc év nem feltétlenül tartandó be, hiszen Jézus életének
eseményeit pontos idõrend határozta meg. Ami lényeges számunkra, hogy
tanítvánnyá lenni, azaz megismerni a legfontosabb bibliai tanításokat és
tudatosan, saját döntés alapján vállalni azokat. Ez feltételezi a felnõtt
kort, azaz a 18. betöltött évet.

Javaslatom tehát, hogy keresd meg azt az egyházat, ahol Jézus rendelése
szerint végzik a keresztséget, ismerd meg a Biblia tanításait, és azután
keresztelkedj meg. Mindez azért lényeges, mert kereszténnyé lenni, azaz
Istennel szövetséget kötni komoly dolog.

Üdvözlettel:

József